A Czabán Általános Iskolában az 1959/1960-as tanév volt az első. A XV. kerület legkorszerűbb tanintézménye volt akkoriban. A hőskorban, a ’60-as –’70-es években hétszáz gyerek járt ide délelőtti és délutáni tanításai renddel.

Az iskola névadója Czabán Samu a Felvidéken volt néptanító a 20. század elején.1994- ben vette fel az iskola az ő nevét.

A 80-as évek közepétől rajtagozatos iskolaként működött ez az intézmény: rajz szaktanteremmel, fazekas műhellyel, égetőkemencékkel, pincegalériával. Az egykori diákok között van grafikus, festőművész, kirakatrendező, fotóművész, és belsőépítész is.

A nagy fordulat 1999-ben következett be az iskola életében, amikor a fenntartó XV. kerületi önkormányzat átalakította az kerület intézményhálózatát, és tíz közös igazgatású intézményt hozott létre, így a Bocskai utcai óvoda,a Bocskai Általános Iskola és Rädda Barnen iskola, valamint a Czabán Samu Általános Iskola összevonásával alapította a Czabán Általános Iskola és Óvodát. Az összevonással olyan új körzeteket csatoltak az iskolához, mely körzetekből egyre nagyobb számban jöttek hátrányos helyzetű gyerekek az iskolába. A korábbi évtizedekhez képest jelentős számban iratkoztak be roma tanulók.

A szülői igényekhez igazodva az utóbbi években az iskola képzése átalakult, a sport és az emeltszintű angol nyelvoktatás élvez prioritást. Labdarúgásban a REAC- Sportiskolával, az Önkormányzattal és Magyar Labdarugó Szövetséggel van egy együttműködési megállapodásunk. Az iskolának van diáksport egyesülete is, melynek keretében a focin kívül, kosárlabdában, asztaliteniszben, karate sportágban is ügyesedhetnek gyerekeink. A kerületi diákolimpiákon is remek eredményeket érnek el diákjaink.

A DSE keretében működik a túrakerékpáros csoportunk, tizenöt saját kerékpárral, amely igazi különlegessége az iskolának. Pályázati támogatással minden tanévben 2x4 napos túrakerékpáros tábort szervezünk ősszel és tavasszal.

Iskolánkra jellemző a családias jelleg, mindenki ismer mindenkit. Jelenleg 230 gyermek jár hozzánk, a nyolc évfolyamon tizenöt osztályban tanulnak, akiket 33 pedagógus nevel. A szülőkkel is igyekszünk szoros kapcsolatot ápolni.

Büszkék vagyunk a hagyományainkra, de természetesen figyelemmel kísérjük a pedagógia új irányait is. Iskolánknak vannak fejlesztőpedagógusai és iskolapszichológusa, akik hatékonyan segítik a lemaradókat. Alapító okiratunk alapján integrált nevelés is folyik intézményünkben. Az SNI-s tanulók számára egyéni haladási tervet dolgozunk ki minden tanévben a kerületi utazó gyógypedagógus segítségével.

Tantestületünk igyekszik megtalálni a megfelelő szakmai válaszokat a megváltozott tanulói összetételből adódó kihívásokra. Továbbképzéseken, szakmai konferenciákon éppúgy jelen vannak pedagógusaink, mint házi képzéseinken.

Tele kíváncsisággal, érdeklődve várjuk a H2O Program keretében megismerhető új szakmai fogásokat, megközelítéseket!