Hátrányos helyzetű az az általános iskola, melynek régiója hátrányos helyzetű besorolású, vagy tanulóinak több, mint 15%-a halmozottan hátrányos helyzetű. Hazánkban a rendszerváltás óta folyamatosan nőtt a hátrányos helyzetű általános iskolák száma. 2009-ben közel 1.500 ilyen iskolát tartanak nyilván.

 

A H2O Program célja:

Alig van olyan általános iskola, amely hátrányos helyzetűből előnyös helyzetűvé vált volna. A Borsod megyei Hejőkeresztúron lévő azonban ilyen, ez a bázisiskolánk. A H2O Program a bázisiskolánk oktatási módszerének elterjesztésére szerveződött.

A H2O Program egy olyan tanítási-nevelési módszer, mely elősegíti a különbözőképpen szocializált, eltérő kulturális háttérrel rendelkező gyermekek együttműködési készségét. Kiemelten fontos, hogy mélyreható változásokat indítsunk el az alkalmazott oktatási-nevelési módszerekben, ezért a H2O modellt tananyagként beépítjük a tanár-, a fejlesztőpedagógus-, a tehetségszakértő képzésbe és továbbképzésekbe.

A H2O Program tanítási-nevelési módszere szerteágazó: a tanulói motiváció erősítése, a tanórai differenciálás, a tanulás tanítása, a kommunikációs, a szocializációs készségek, képességek erősítése, a problémamegoldó gondolkodás és együttműködési készség fejlesztése, önállóságra nevelés, csoportmunka, tolerancia az eltérő szociokulturális közegből érkezettek iránt, hatékony informatikai és nyelvi képzés, gyakorlatorientált oktatás, alapkészségek kialakítása.

A H2O Program franchise módszertanként is kidolgozott, az általános iskolai bevezetése 5 tanévet igényel, mely a 6 évtől már önfenntartóvá válik; mivel a gyermekek megszeretik, a tanárok pedig sikerélményük láttán nem akarnak visszatérni a régi sikertelen módszerhez.

 

A H2O Program módszertani elemei:

  1. Komplex Instrukciós Program®
  2. Logikai Táblajáték Program®
  3. Generációk Közötti Párbeszéd Program®
  4. Tabello Nyelvoktató Program®

Tevékenységi területeink:

  • A H2O Program oktatási módszertanát – egy akkreditált 90 órás pedagógusképzés keretében – átadjuk a hátrányos helyzetű mutatókkal rendelkező általános iskolák egész tantestületének.
  • A programot megismertetjük azokkal a vállalatokkal, szervezetekkel, magánszemélyekkel, akik e társadalmi felelősségvállalásban részt kívánnak vállalni, akár szponzori vagy önkéntesi minőségben.
  • Önkénteseink részesei a szervezési folyamatoknak, az adminisztrációs tevékenységeknek. Óralátogatásokat, PR és marketing tevékenységet végeznek, hospitálnak.
  • A H2O-s iskoláink gyermekeinek, színház-, operalátogatásokat és egyéb kulturális programokat szervezünk.
  • Elsődleges célcsoportjainknak (tanárok, diákok) megpróbáljuk egyeztetni az érdekeit, javítani a kommunikációjukat.
  • A H2O Program segítségével a szülőket is aktiváljuk; bevonjuk őket az iskolai élet munkájába, érdekeltté tesszük abban, hogy gyermeke szeressen iskolába járni. Továbbá szorosabbra szeretnénk fűzni az iskola-szülő kapcsolatát.