Mindenki jó valamiben! A Komplex Instrukciós Programon alapuló H2O módszertan lehetővé teszi heterogén összetételű csoportok, így hátrányos helyzetű gyermekek magasszintű, eredményes oktatását.

A Hejőkeresztúri Általános Iskola tanítási modellje a cigány származású és/vagy szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására, szocializációs folyamataik segítésére kiváló módszer.

Hatótényezői: erősségekre építő tanítás, differenciálás, öndifferenciálás, teljes képességtár használata és fejlesztése, valamint a teljesítményért való felelősség felvállalásának kialakítása.

A Komplex Instrukciós Program lehetőséget ad a diákoknak a csoportos tevékenységre, ahol mindenki a saját szintjén vehet részt, és szükség is van részvételére a feladatvégzésben. A csoportos feladat után személyre szabott egyéni feladatokat oldanak meg a diákok.

A módszer egyrészt öndifferenciáló, amennyiben a diákok saját képességeiknek megfelelően tevékenykedhetnek, ugyanakkor differenciáló, mert egyénre szabott feladatokat is kapnak a tanulók.

A feladatok során végig mindenkinek személyes felelőssége van saját tevékenységéért. A felelősség mind a csoport, mind az egyén személyes teljesítményére kitérjed.

A táblás játékok olyan stratégiai játékok, amelyek nagyon kevés szabály ismeretét kívánják meg, mégis lehetőséget adnak igen magas szintű gondolkodási tevékenységre. A játékok bármely képességszinten játszhatók a játékosok képességei szerint. Minden táblás játék, mint vizuális-mozgásos eszköz, nagyon megfelel a cigány és/vagy alacsony szocio-kulturális helyzetű egyénekre jellemző jobb agyféltekei vizuális, egészleges, átlátást előtérbe helyező gondolkodásnak. Ugyanakkor a stratégia az egymásutániság, a következmény, az ok-okozati viszonyok kezelését is megkívánja. Ezért ezek a játékok a teljes agy fejlesztésére alkalmasak, nemcsak egyfajta gondolkodásmód használatára képeznek.

A generációk közötti párbeszéd a családokat is bevonja a tanítás folyamatába. A szülőknek alkalma van tanítóként tudásközvetítő szerepben megjelenni. Az erősségek hangsúlyozása az értékekre orientál, az iskolát, mint az értékek megbecsülésének helye azonosítják.

Dr. habil. Gyarmathy Éva
MTA Pszichológiai Kutatóintézet
tudományos főmunkatárs


1%


Ma Magyarországon a hátrányos helyzetűek száma egyre nő. Támogassa az Alapítványunkat adója 1%-val, hogy ezt a tendenciát megváltoztassuk.

 

Kedvezményezett: Digitális Esélyegyenlőség Alapítvány

Adószám: 18260278-2-43

Részletek