Mindenki jó valamiben! A Komplex Instrukciós Programon alapuló H2O módszertan lehetővé teszi heterogén összetételű csoportok, így hátrányos helyzetű gyermekek magasszintű, eredményes oktatását.

Hátrányos helyzetű az az általános iskola, melynek régiója hátrányos helyzetű besorolású, vagy tanulóinak több, mint 15%-a halmozottan hátrányos helyzetű. Hazánkban a rendszerváltás óta folyamatosan nőtt a hátrányos helyzetű általános iskolák száma. 2009-ben közel 1.500 ilyen iskolát tartanak nyilván.

 

A H2O Program célja:

Alig van olyan általános iskola, amely hátrányos helyzetűből előnyös helyzetűvé vált volna. A Borsod megyei Hejőkeresztúron lévő azonban ilyen, ez a bázisiskolánk. A H2O Program a bázisiskolánk oktatási módszerének elterjesztésére szerveződött.

A H2O Program egy olyan tanítási-nevelési módszer, mely elősegíti a különbözőképpen szocializált, eltérő kulturális háttérrel rendelkező gyermekek együttműködési készségét. Kiemelten fontos, hogy mélyreható változásokat indítsunk el az alkalmazott oktatási-nevelési módszerekben, ezért a H2O modellt tananyagként beépítjük a tanár-, a fejlesztőpedagógus-, a tehetségszakértő képzésbe és továbbképzésekbe.

A H2O Program tanítási-nevelési módszere szerteágazó: a tanulói motiváció erősítése, a tanórai differenciálás, a tanulás tanítása, a kommunikációs, a szocializációs készségek, képességek erősítése, a problémamegoldó gondolkodás és együttműködési készség fejlesztése, önállóságra nevelés, csoportmunka, tolerancia az eltérő szociokulturális közegből érkezettek iránt, hatékony informatikai és nyelvi képzés, gyakorlatorientált oktatás, alapkészségek kialakítása.

A H2O Program franchise módszertanként is kidolgozott, az általános iskolai bevezetése 5 tanévet igényel, mely a 6 évtől már önfenntartóvá válik; mivel a gyermekek megszeretik, a tanárok pedig sikerélményük láttán nem akarnak visszatérni a régi sikertelen módszerhez.

 

A H2O Program módszertani elemei:

  1. Komplex Instrukciós Program®
  2. Logikai Táblajáték Program®
  3. Generációk Közötti Párbeszéd Program®
  4. Tabello Nyelvoktató Program®

Tevékenységi területeink:

  • A H2O Program oktatási módszertanát – egy akkreditált 90 órás pedagógusképzés keretében – átadjuk a hátrányos helyzetű mutatókkal rendelkező általános iskolák egész tantestületének.
  • A programot megismertetjük azokkal a vállalatokkal, szervezetekkel, magánszemélyekkel, akik e társadalmi felelősségvállalásban részt kívánnak vállalni, akár szponzori vagy önkéntesi minőségben.
  • Önkénteseink részesei a szervezési folyamatoknak, az adminisztrációs tevékenységeknek. Óralátogatásokat, PR és marketing tevékenységet végeznek, hospitálnak.
  • A H2O-s iskoláink gyermekeinek, színház-, operalátogatásokat és egyéb kulturális programokat szervezünk.
  • Elsődleges célcsoportjainknak (tanárok, diákok) megpróbáljuk egyeztetni az érdekeit, javítani a kommunikációjukat.
  • A H2O Program segítségével a szülőket is aktiváljuk; bevonjuk őket az iskolai élet munkájába, érdekeltté tesszük abban, hogy gyermeke szeressen iskolába járni. Továbbá szorosabbra szeretnénk fűzni az iskola-szülő kapcsolatát.

 

1%


Ma Magyarországon a hátrányos helyzetűek száma egyre nő. Támogassa az Alapítványunkat adója 1%-val, hogy ezt a tendenciát megváltoztassuk.

 

Kedvezményezett: Digitális Esélyegyenlőség Alapítvány

Adószám: 18260278-2-43

Részletek